and flutu

Fotoğraf: Margaret Farrell / National Geographic

Gezgin Beyhan İslam, Dünyalı’nın 4. sayısında Peru’nun saklı kenti Maçu Piçu‘dan (Machu Picchu) söz etti. Yüzyıllar boyunca dağların tepesinde, bulutların arasında bir sır gibi saklanan bu gizemli kent, doğayı yok etmemiş ve onunla birlikte var olmuş bir kent.

İnkaların çalgısı

Beyhan, yazısında Peru’daki müziğe de değindi ve ülkede çok rastlanan iki enstrümandan söz etti. Bunlardan biri And flütü. And Dağları’nda yaşayan halkın kullandığı ve diğer adı da siku olan bu çalgı, farklı uzunluktaki kamışlardan oluşuyor. Bu çalgı biçimi o topraklarda taa İnka uygarlığından beri, hatta ondan önce bile kullanılıyormuş.
ocarina 3

İnsan yapımı kuş sesi

ocarina 1Diğer enstrüman ise seramikten yapılan “okarina”. Yerli halkın okarinayı kuş seslerini taklit ederek geliştirdiği söyleniyor. Bu çalgı sadece Güney Amerika’da değil Orta ve Uzak Doğu’da da kullanılıyormuş.

Şimdi gel aşağıdaki videoyla okarinanın sesine kulak verelim, Dünyalı. Üstelik sana çok ilginç bir biçimde sunacağız okarinayı. Okarina bir orman elfi tarafından çalınıyor. Çaldığı şarkıysa Hobbit filminde cücelerin söylediği ünlü “Misty Mountains Cold”.

Bir de Peru’dan geleneksel bir ezgi istersen, aşağıdaki videoyu dinleyebilirsin.